BLÅSKJELL FRA LOFOTEN


OBS! VI HAR IKKE UTSALG AV BLÅSKJELL I 2021


Vi setter stor pris på den gode tilbakemeldingen og store interessen vi møter hos lokalbefolkningen i Lofoten. Det har kommet mange henvendeser til oss i år, som vi synes er veldig hyggelig! Imidlertid har vi, grunnet dårlig tilvesk av skjell, ikke mulighet til å drive eget utsalg av blåkjell i 2021. Vi er imidlertid stolt leverandør av blåskjell til Hov Gård på Gimsøy, hvor våre blåskjell serveres i returanten Låven.


Vi stiller fremdeles opp som kunnskapbank for deg som ønsker å lære mer om blåskjellsdyrking eller matlaging med blåskjell! Ta kontakt på info@skjellogsjohus.no dersom du ønsker å komme i kontakt med oss

HER FINNER DU NOEN AV

NORGES RENESTE SKJELL


250 meter med rør strekker seg langs kysten utenfor havnen i Vestresand. Her fester blåskjellyngel seg til våre tau og vokser opp i speilblankt hav. I løpet av 18 år med høsting og testing har det aldri blitt registert gift eller sykdom i vann eller skjell. Dette er en spesielt, da de fleste blåskjellfarmer i landet har hatt problemer med gift og bakterier som har hindret salg.


Når blåskjellene har vokst seg store og fine er de klar til å høstes. Da henter vi ut tauene og tar dem tilbake til land for rensing. Deretter er blåskjellene klare til å tilberedes.

FNS BÆREKRAFTSMÅL

ET GODT VALG FOR KLIMA

Lavt CO2-utslipp

Visste du at selve blåskjellet har et negativt CO2-utslipp? Blåskjell binder nemlig CO2 i skallet sitt, og i forhold til planter så vil CO2-gassen forbli lagret i skallet.


Fordi CO2-utslippet knyttet til produksjonen oftest overgår det blåskjellet selv binder og lagrer, vil det være et utslipp knyttet til råvaren. Fremdeles kan det trygt sies at blåskjell er et veldig godt alternativ til mange andre råvarer, og at blåskjellmiddagen har kostet kloden langt mindre enn f. eks. en biffmiddag. 

   

Energieffektiv

Selve blåskjellene vokser helt uten tilført energi. Blåskjell blir nemlig dyrket, ikke oppdratt slik som f. eks. oppdrettslaks. Det betyr at skjellene livnærer seg av havressurser som vokser vilt og som ellers ville gått til spille, f. eks. planteplankton og mikroskopiske organismer.


Dog må det nevnes, for all mat går mye energi med til produksjoen, også til produksjon av blåskjell. I vårt tilfelle er dette energien som er forbundet med produksjonen av anlegget, driftingen av båt og rensemaskinen, samt den energien som går med til matlagingen. I vår daglige drift prøver vi fremdeles å være sparsommelig med antall båtturer og mengde strøm og vann brukt til rensingen. 

Kilde: https://network.bellona.org/content/uploads/sites/2/2017/09/IMTA_Livslop_2017_web.pdf